вівторок, 5 грудня 2017 р.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Неметали»
Тема уроку: Узагальнення і систематизація знань з теми «Неметали»
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань
Дана розробка являє собою урок узагальнюючого повторення і систематизації знань учнів про неметаллах на основі порівняльної характеристики складу, будови і властивостей неметалів.
Цілі уроку:
освітня: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про будову атомів неметалів, властивості неметалів та їх сполук, формувати вміння систематизувати та аналізувати інформацію, отриману на уроках хімії; розглянути значення неметалів в житті людини.
розвиваюча: розвивати логічне мислення, здатність узагальнювати, мова, комунікативні здібності, самостійність, пізнавальний інтерес;
виховна: виховувати культуру розумової праці, відповідальність за результати своєї роботи.
Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, таблиця для заповнення, картки для учнів чотирьох груп, періодична таблиця хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності.
Хід уроку
I. Організаційна частина уроку.
Учитель підкреслює значення неметалів для сучасних галузей промисловості, повсякденного життя людей і разом з учнями визначає тему і мету уроку.
II. Повторення і узагальнення пройденого матеріалу.
Учні класу розбиваються на 4 групи для роботи над навчальним матеріалом.
Учитель пропонує пригадати будову неметалів і виводить на екран завдання:
Завдання 1
Провести порівняльну характеристику неметалів на прикладі вуглецю, азоту, сірки і хлору. Кожна група отримує таблицю і заповнює один стовпчик (за жеребом) і разом перевіряємо.
Параметри
порівняння
Вуглець
Азот
Сірка
Хлор
Електронна
будова
Алотропні
форми
Ступінь окиснення
Хімічний зв'язок
Кристалічна гратка
Агрегатний стан
Формула вищого оксиду


Висновок: для атомів неметалів характерні чотири і більше електрони на зовнішньому енергетичному рівні, тенденція до прийому відсутніх до 8 електронів, атоми елементів-неметалів здатні приймати електрони, виявляючи окиснювальні функції, так і віддавати їх, виявляючи відновні властивості.
Неметали мають 2 типу кристалічних решіток:
- молекулярні ( O2, O3, N2, Cl2),
- атомні (алмаз, графіт).
Для неметалів - простих речовин характерна ковалентний неполярний хімічний зв'язок.
Завдання 2
Вчитель зачитує визначення, що відносяться до загаданого хімічному елементу неметала. Якщо відповідь готова після першого визначення, то команда отримує 5 балів, після другого - 4, після третього - 3,після четвертого - 2, після п'ятого - 1, не вгадано речовину - 0.
Завдання для групи №1
- Його проста речовина називаються їдкою-
Він володіє високою хімічною активністю.
- Його сполуки входять до складу зубних паст.
- Він входить до складу фреону.
-Його знаходять в тефлонових покриттях.
Відповідь:. Флуор
Завдання для групи №2
- Це поширений металоїд.
- Його атоми входять до складу білків.
- Проста речовина горить синюватим полум'ям.
- Використовують у виробництві гуми.
-Використовують у виробництві сірників.
Відповідь:Сульфур
Завдання для групи №3
- Проста газоподібна речовина має сильну подразнюючу дію на слизову оболонку очей і дихальну систему.
- Він входить до складу деяких гербіцидів, інсектицидів і пестицидів.
- Просту речовину отримують головним чином в результаті електролізу солей.
- Війська Антанти й німецькі війська застосовували цю речовину в бойових діях.
- Сполуки цього елемента використовують для дезінфекції води в плавальних басейнах.
Відповідь. Хлор
Завдання для групи № 4
- Це металоїд утворює алотропні модифікації.
- Академік А.Є. Ферсман назвав його «елементом життя і думки»
- Входить в склад кісток.
Відкритий в 1669 році німецьким алхіміком Брандом.
- Одна з аллотропних модифікацій світиться в темряві.
Відповідь. Фосфор
Завдання 3
Хімічні властивості неметалів та їх сполук повторюємо, граючи в «хрестики-нулики». Рівняння реакцій представники команд записують на дошці. Правильне виконання завдання оцінюється в 5 балів.
Завдання для групи №1
Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з сульфуром (IV) оксидом. Складіть рівняння реакцій взаємодії сульфуром (IV) оксидом з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

N2O5
Ba(OH)2
H3PO4
H2O
CaO
NaOH
NaCl
P2O5
KOH

Завдання для групи №2
Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з хлоридною кислотою. Складіть рівняння реакцій взаємодії хлоридної кислоти з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.
Cu
AgNO3
H2SO4
HBr
Fe
FeO
P2O5
Cu(OH)2
KCl

Завдання для групи №3
Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з амоніаком. Складіть рівняння реакцій взаємодії амоніаку з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

KOH
HNO3
O2
CuO
NaOH
H2O
HBr
NaCl
H2SO4

Завдання для групи №4
Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з  калієм карбонатом. Складіть рівняння реакцій взаємодії калію карбонату з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

HBr
N2O5
NO
NaOH
Ba(OH)2
H2SO4
HNO3
NaNO3
CaCl2

Завдання 4
Вчитель загадує загадки, а команди відповідають. Право відповідати першим дається тому, хто швидше підніме руку. За кожну правильну відповідь - 1 бал.
1) Джозеф Прістлі як-то раз,
Окис ртуті нагріваючи,
Виявив дивний газ.
Газ без кольору, без назви,
Яскравіше в ньому горить свічка,
Угадайте Ви мене! (Кисень)

2) З мене складається все живе,
Графіт, антрацит і алмаз.
Я на вулиці, в школі і в полі,
Я в деревах і в кожному з вас. (Вуглець)

3) Важкий, рідкий і пахучий,
Рухливий, сильно отруйний.
Удушливий і дуже летючий
Крізь пори пробки він летить.
Лікувальною дією помітний
І всім відомий  (Бром.)

4) Я - газ найлегший і безбарвний,
Неотруйний і нешкідливий.
Утворюю воду, коли згораю,
Аеростати наповнюю,
А з киснем утворюю
Я палаючу суміш, вибухову. (Водень)

5) Гуляти в грозу - який резон?
Подихаємо повітрям, друже.
В природі немов стало чистіше,
Всюди в повітрі є... (Озон.)

6) Я світлоносний елемент.
Я сірник вам запалю в момент.
Спалять мене, і під водою
Оксид мій стане кислотою. (Фосфор)

7) Заздалегідь попереджаю вас:
Я не придатний для дихання!
Але все ніби не чують
І мною постійно дихають. (Азот)
Завдання 5
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення.
А) Р→Са3Р2→Х→Р2О5→Н3РО4→Аg3РО4

Б) С→СН4СО2ХСа(НСО3)2СО2

                                                      Cu
В) SH2SSO2XH2SO4Y

                                                            Ag      
Г) NH4Cl NH3XNO2HNO3Y

Подивимося на результати. Представник команди записує на дошці рівняння, і перевіряють усі документи (за кожне рівняння - 1 бал).
Чи знаєте ви, що:
1) ...алхімікам вдалося отримати сульфатну кислоту ще в Х ст. при прожарюванні деяких сульфатів (купоросу). Звідси і походить історична назва купоросне масло.
2) ...звичайний засіб гасіння пожеж - вода - горить в струмені фтору світло-фіолетовим полум'ям;
3) ...алхіміки називали сірку «жовчю бога Вулкана»;
Завдання 6
«Виріши завдання»
Вчитель видає командам картки з умовою задачі. Група вирішує завдання. Рішення записують в робочому зошиті. Через 5 хвилин роботи вчитель збирає рішення.
Який об'єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії алюмінію з 49г 20% розчину сульфатної кислоти?
III. Підведення підсумків.
Вчитель оцінює роботу груп і виставляє оцінки.
IV. Домашнє завдання